CÔNG TY TNHH BAO HSING Odoo Version 10.0

Information about the CÔNG TY TNHH BAO HSING instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Tea Backend Theme
Backend/AppSwither/Sidebar.
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers