Odoo image and text block

Chính sách vận chuyển

 ► Tùy vào vị trí của từng khách hàng mà chúng tôi có những chính sách khác nhau nhằm đảo bảo lợi ích cho chính khách hàng.

» Đối với những khách hàng trong phạm vi 10 km (Bình Dương) miễn phí vận chuyển.

» Đối với những khách hàng ngoài khu vực 10 km thì tính phí vận chuyển theo km