Hướng dẫn mua hàng

Gọi điện thoại trực tiếp để mua hàng nhanh nhất Hotline: 01628622867

 Các bước đặt hàng online

 

 B1: Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn mua

B2: Chọn số lượng và ấn thêm vào giỏ hàng

Odoo text and image block

B3: Chọn Proceed to check out để thanh toán hoặc ấn Continue shoping để tiếp tục chọn sản phẩm khác.

Odoo text and image block

B4: Kiểm tra mặt hàng và ấn thanh toán.

Odoo text and image block

B5: Điền thông tin nhận sản phẩm và xác nhận đơn hàng.

Odoo text and image block

B6: Ấn Confirm để xác nhận thông tin thanh toán.

Odoo text and image block

B7: Ấn Pay Now để kết thúc quá trình mua hàng, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để xác nhận thông tin đơn hàng và giao hàng sớm nhất có thể.

Odoo text and image block