Odoo image and text block

Chính sách bảo hành và đổi trả

Chính sách bảo hành đổi trả và hỗ trợ khách hàng luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Tùy vào từng sản phẩm mà có những chính sách, thời gian bảo hành khác nhau.

Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất thì bạn có thể đổi trả sản phẩm cùng loại trong vòng 7 ngày.

Điều kiện được bảo hành

❖ Sản phẩm phải được giữ nguyên team bảo hành.

❖ Sản phẩm phải được giữ nguyên hình dáng ban đầu.

❖ Sử dụng sản phẩm sai cách hướng dẫn sẽ không được bảo hành.